VVE taxatie

De  Vereniging van Eigenaren (VVE) dient te zorgen voor een juiste verzekering van het appartementencomplex tegen (brand-)schade en andere calamiteiten. Dit is de zogenaamde brandverzekering/opstalverzekering. Zowel het verzekerd bedrag als de in- en uitsluitingen dienen juist te zijn.

Om ervoor te zorgen dat uw verzekering de juiste dekking blijft bieden, dient in de regel de herbouwwaarde iedere 6 jaar opnieuw te worden vastgesteld. Deze taxatie dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur.

Goldbaum taxateurs heeft gecertificeerde taxateurs die deze taxaties uitvoeren voor Verenigingen van Eigenaars.

Redenen voor een VVE taxatie

  • U als verzekerde krijgt de juiste waarde uitbetaald bij calamiteiten;
  • U als verzekerde betaalt niet teveel premie;
  • Ter voorkoming van onder- of oververzekering;
  • Ter voorkoming van aansprakelijkheid van VVE bestuurders;

.

Taxatie brandverzekering of opstalverzekering

De premie van de brandverzekering/opstalverzekering wordt berekend aan de hand van de getaxeerde herbouwwaarde. Om onderverzekering te voorkomen en te zorgen dat de waardebepaling door de verzekeraar wordt geaccepteerd dient de taxatie uitgevoerd te worden door een gecertificeerd taxateur. Zo voorkomt u een onderverzekering, waardoor u niet de gehele schade vergoedt zal krijgen. Ook een te hoge premie wordt voorkomen, want met een taxatierapport van de herbouwwaarde betaalt u nooit teveel premie. Een goed taxatierapport kan er aan bijdragen dat u een lagere premie hoeft te betalen van uw brandverzekering/opstalverzekering. Ook kan de schade sneller worden afgehandeld als er een taxatierapport is.

Privé aansprakelijkheid bestuurders

Indien er geen herbouwwaarde taxatie is en  er is sprake van brand of een andere calamiteit en er is sprake van onderverzekering, dan kan het bestuur daarop worden aangesproken. Een deel van de schade kan dan in privé verhaald worden op de bestuurders van de VVE. Een goede taxatie is dan ook van groot belang.

VvE taxatie zoals bedoeld in artikel 7:960 burgerlijk wetboek

De wettekst:
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Waarom Goldbaum taxateurs?

  • Wij werken met deskundige, gecertificeerde en ervaren taxateurs;
  • Wij bieden maatwerk, zijn volledig, snel en accuraat;
  • Eventuele eigenaarsbelangen kunnen worden opgenomen of uitgesloten;
  • Wij zijn voordelig!

.

Wilt u meer weten over VvE taxatie, neem dan contact met ons op.

Vestiging Amsterdam
Amsteldijk 194
1079 LK Amsterdam

Vestiging Arnhem
Parkstraat 29
6828 JC Arnhem